lakštas

lakštas
1 lãkštas sm. (2, 4) 1. SD133, N, Lar139, , Grv augalo lapas: Klevo lakštą ėdžiau, rūdynėlių gėriau BsPIII257. Apgriuvo (nukrito) lakštaĩ [nuo obelės] Lz. Kuodin krausim kopūstų lakštùs Lz. Medžiai … ant pavasario … žiedais apkraujas ir lakštais apdengias DP585. Man šaknelės ne kojelės, man lakštẽliai ne žodeliai (d.) Lz. Atriekė riekelę kai klevo lakštelį LTR(Al). 2. B, R, K, OG2, J, J.Jabl, Užp, Mrs, Vs, Ukm, Kp, Gdl, Skrd stambus augalo (kopūsto, klevo) lapas (ppr. išdžiovintas), ant kurio dedama kepamoji tešla, kad ji neliptų prie ližės ar duonkepės pado: Užlipk ant aukšto, nuimsi lãkštų – neturiu ant ko duonos kepti Dkš. Padėk ant ližės lakštą ir tada daryk kepalą ir šauk į pečių Snt. Lãkštais uždžiaustė visą taukštą Alk. Prirink gerų lakštų, nerink žalių lapų! Pbs. Lakšte kepta, nepelenuota . 3. P, P.Snar bot. augalo lapo plokščioji dalis (Lamina): Pati svarbiausia ir stambiausia tipiškų lapų sudedamoji dalis yra vadinamasis lapo lakštas J.Dag. Lapas yra sudarytas iš lapkočio ir lapo lakšto . 4. SD133, S.Dauk, K, M.Valanč, A1885,39 popieriaus lapas: Pasidėjau didelį platų lakštą popieros V.Piet. 5. S.Dauk, Krp, Klp, Bgt knygos lapas: Boliukas, praskleidęs keliolika lakštų, vėlek skaito Žem. Knygutė nedidelė, vos penkiolika lakštų, bet labai įdomi Pkp. Kiek daug jau lakštų išplėšei [iš knygos]! Šln. Skaitykiat ne ištisus lakštus nu daikto, bet palengvai, nu parskyrio lig parskyrio M.Valanč. | prk.: Skolytiniai žodžiai jam atskleidžia senovės gadynės tautų santykių ne vieną lakštą K.Būg. 6. šešiolika spaudos puslapių, lankas: Šitas žodyno sąsiuvinis baigiasi žodžiu atvesti, sąsiuviniui paskirti 4 lakštai (64 psl.) J.Jabl. Išleidžiau jau paskutinę pirmojo lakšto korektūrą J.Jabl. 7. SPII190, K, Pun, Slk laiškas: Neina lãkštai, maž ir gyvo nėr Tvr. Dūkštiniai berniukai atleidžia ir lãkštą Dglš. Lãkštan rašė, kad atsiųstų valgyti Brsl. Lakštelį atsiųskit mumi Arm. Eina paleisti lãkštą Lz. Laibais piršteliais lãkštai rašytie, šviesiom akelėm lãkštai skaitytie Ad. Cit, neverk, mergele, balta lelijėle, aš atsiųsiu tau lakštelį su meiliais žodeliais TDrIV73. Parašys … and lakštelio ir išteps jį anuo kartu (= karčiu) vandeniu Ch4Moz5,23. Apie ką teip Seneka Liuciliusop trečiame lakšte rašo DP521. 8. Ak raštas: Pirmūsiūs Žemaičių lakštūs atrandam žemaitį tebgyvenantį girios[e] Dr. | Ne iš lãkšto dudena (tarmiškai kalba) Arm.rašytas dokumentas: Užsakymo lakštas . Vienur žmonės atsisakinėja eiti į lažą, kitur nenorį sudarinėti išperkamųjų lakštų, steigti valsčių, rinkti vaitų ir seniūnų V.Myk-Put. Lakštas nuog vyresnių duotas del apgynimo nuog priešinyko (praleidimo raštas, leidimas) SD59. Lakštas kam duotas sandaroj kokioj SD78. Lakštas tieson pavadinąs (šaukimas) SD287. Gromatos, lakštai tvirti, arba drūti (autentiški dokumentai, originalai) SD3.vertybinis popierius, obligacija: Paskolos lãkštai . Lakštų kursas svyruoja (čia pakyla, čia nukrinta), o palūkanų laipsnis tenka pajusti tam, kas įkeičia žemę ir gauna lakštais paskolą .blankas: Ir štai pagaliau komandiruotės lakštas užpildytas . 9. Lar139, Ms kas nors išplota, plokštė: Skardos lakštas . Sauso gipsinio tinko lakštai gaminami iš gipsinės tešlos specialiomis konvejerinio tipo mašinomis . Ar jau sumuilijot muilą, vakar da buvo lakščiùkas Skr. 10. dalgio ašmenų vidurinė dalis (?): Jau išdilęs ir lãkštas Gs.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • lakštas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Didelio dokumento atvaizdis kompiuteryje, kuris spausdinant skirstomas į kelis puslapius. atitikmenys: angl. sheet ryšiai: palygink – lapas palygink – lapas palygink – puslapis palygink – puslapis palygink …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • lakštas — lãkštas dkt. Klẽvo lãkštas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lakstas — lakstas, a adj. lakstus, nepastovus (?): Nevieryk mergelioms, be lakstas tur širdes, o liežuvį atmainingą MTtIX4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lakštas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Didelis popieriaus lapas, pjaustomas į spaudinių lapus. atitikmenys: angl. sheet …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • lakštas — 2 lãkštas sm. (2) lašas, truputis: Nepapuolė jam nei lakštelio nusrėbt Trak. Lapė nei lãkšto nepagovė in burną Trak …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaičiuoklės lakštas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Skaičiuoklės knygos elementas: sritis, suskirstyta į eilutes ir stulpelius. Dirbant su skaičiuoklės dokumentu, ekrane paprastai matomas vienas veikiamasis lakštas. Knyga gali turėti vieną ar kelis lakštus …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • priklausomasis skaičiuoklės lakštas — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Skaičiuoklės lakštas, kurio lentelėje yra langelių reikšmių, priklausomų nuo kitame lakšte atliekamų skaičiavimų. Priklausomojo lakšto langeliai būna susieti (pvz., ↑skaičiuoklės formulėmis) su kito… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • fibrocementinis lakštas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Organiniu plaušu armuotas cementinis lakštas. atitikmenys: angl. fiber reinforced cement sheet, US; fibre reinforced cement sheet, GB rus. фиброцементный лист …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • darbo lakštas — statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėk – skaičiuoklės lakštas …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštas — statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinis popierius, platinamas mažmeniniu būdu. atitikmenys: angl. Lithuanian Government savings note šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”